Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Založení blogu

Konečně zase něco nového!


    nikdo zatím nehodnotil

Jeden komentář k příspěvku

  1. avatar

    Několik poznámek k 2.lekci e-learningu Technologie 21.století.Zaujal mne článek Dana France :Hrozí na školách síťová válka ? Souhlasím s tím,že dnešní žáci jsou obtížně vzdělavatelní tradičními metodami,což se na školách běžně děje.Žákovský odpor se opravdu projevuje ignorancí, v horším případě u navíc neoblíbených učitelů posměchem či sabotáží. Většinově se to projevuje slabou přípravou na vyučování,pasivitou při hodinách,nuda přináší nekázeň a vyrušování. To vše snižuje efektivitu výuky.ICT se staly běžnou součástí života a s tím přišla změna  chápání světa i změna myšlení.Nezbývá nám opravdu nic jiného, než sladit požadavky současných žáků na způsob a metody výuky s požadavky společnosti na proces a výsledky vzdělávání. Začít využívat víc a aktivně internet ve škole, při samostatném řešení problémů žáky, při tvorbě výukových i výchovných projektů.Virtuální svět láká, ale žák má vědět (a on to dobře ví), že skutečný reálný svět je náročný a tvrdý,chce -li člověk přežít na určité společenské úrovni . Musí být vybaven kompetencemi,které nezískáme virtuálním hraním pro zábavu, ale  hraním a dalšími činnostmi. které namáhají  a cvičí mozek,rozvíjí vědomosti a dovednosti potřebné pro život v reálném světě. Vzdělávací programy potřebné pro zvyšování kvalifikace existují, je třeba je rozvíjet,přizpůsobit využívání v přímé výuce.Naši žáci dobře vědí,nemůžeme je považovat za hlupáky,jak a z čeho žijí jejich rodiny,co je v životě čeká a že je dobré ,být připraven.Vidím jedinou cestu-začít u učitele.Musí zvládat technologie jako žáci a jít dál,aplikovat je vhodně do své výuky.S tím,že si je vědom své důležité společenské role a poslání. Je často pro své žáky vzorem.A největším problémem dneška není ekonomická,ale morální krize.Technologie nemohou nahradit to člověčí,city,intuici,úsudek,vše co se tvoří a rozvíjí ve vzájemných osobních vztazích a komunikaci mezi lidmi.A na to nesmíme zapomínat.Tady je učitel nenahraditelný,stejně jako fungující rodina a její vliv. Jitka Papežová

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.